Uncategorized

ارزشهای اسکرام

چارچوب اسکرام بر اساس پنج ارزش بنیادی پایه ریزی شده است شامل تعهد، تمرکز، باز بودن، احترام و شجاعت. اگرچه این ارزشها همزمان با ابداع اسکرام معرفی نشده اند و خاص اسکرام نیستند لیکن منجر به هدایت کارها، رفتارها و اعمال اعضای تیم اسکرام می شوند. در این نوشتار قصد داریم تا مصادیق پنج ارزش اسکرام را توضیح دهیم.

مترجم: محتوای پنج ارزش اسکرام از متن مقاله اصلی ارزشهای اسکرام  که توسط آقای Gunther Verheyen نوشته شده است با کمی تغییر و بصورت لیست وار ترجمه شده است تا گویایی بیشتری برای خوانندگان محترم داشته باشد. در زمان نوشتن این مطلب مقاله اصلی به نزدیک به بیست زبان ترجمه شده است و بنده افتخار ترجمه آن به زبان فارسی را داشته ام.

تعهد

Commitment

ما به تیم خود متعهد هستیم.

ما به کیفیت متعهد هستیم.

ما تعهد می کنیم که با هم تیمیهای خود همکاری کنیم.

ما متعهد هستیم که دائما در حال یادگیری باشیم.

ما تعهد می کنیم که در راستای رسیدن به خروجی باکیفیت تیم، هر روز بهترین کاری را که می توانیم انجام دهیم.

ما به هدف اسپرینت ( Sprint Goal ) متعهد هستیم.

ما متعهد هستیم که دائما در حال تلاش برای حرفه ای شدن باشیم و حرفه ای رفتار کنیم.

ما متعهد هستیم که خود-سازمانده باشیم.

ما متعهد هستیم که هدف تیمی مان تولید محصولات متعالی باشد.

ما به اصول اجایل متعهد هستیم.

ما متعهد هستیم که هر فیچر تولیدی بایستی قابل استفاده توسط مشتری نهایی باشد.

ما متعهد هستیم که دائما در حال ارتقاء خود و تیم مان هستیم.

ما به رعایت قوانین Definition of Done متعهد هستیم.

ما به چارچوب و قوانین اسکرام متعهد هستیم.

ما متعهد هستیم که فقط روی چیزی تمرکز می کنیم که برای مشتری ارزش ایجاد کند.

ما متعهد هستیم که هر کاری که شروع کردیم را به پایان برسانیم.

ما متعهد هستیم که دائما در حال ارزیابی و اصلاح خود و تیم مان باشیم.

ما متعهد هستیم که هر روز شفافیت بیشتری نسبت به دیروز در تیم ایجاد کنیم.

ما متعهد هستیم که دائما شرایط جاری را با هدف ارتقاء و بهبود، مورد نقد و سوال قرار دهیم.

تمرکز

Focus

ما روی چیزی که امروز مهم است تمرکز می کنیم بدور از هرگونه نگرانی در مورد چیزی که ممکن است یک روزی در آینده مهم باشد.

ما روی چیزی که امروز می دانیم تمرکز می کنیم و با رعایت اصل

YAGNI (You Ain’t Gonna Need It) – امروز به این کار احتیاج نداریم – این تمرکز را حفظ می کنیم.

ما روی نیازی تمرکز می کنیم که از نظر زمانی به ما نزدیکتر است و نه نیازهای آینده که سرشار از عدم قطعیت هستند. همچنین ما می خواهیم که از کارهای امروز یاد بگیریم و بوسیله آن برای انجام کارهای آینده تجربه کسب کنیم.

تمرکز ما روی یک کار بگونه ای است تا در نهایت آن کار به اتمام برسد.

ما روی ساده ترین راه حلی که نیازمندی مشتری را پوشش می دهد تمرکز می کنیم.

باز بودن

Openness

بکارگیری تجربه گرایی به عنوان اصل بنیادین اسکرام نیازمند شفافیت و باز بودن است.

ما می خواهیم که ارزیابی ما با هدف رسیدن به اصلاحات قابل قبول صرفا بر اساس واقعیات باشند.

ما در مورد کارمان، پیشرفت کارها، یادگیریمان و مشکلاتمان باز و شفاف هستیم.

ما در مورد افراد و همکاری با آنها باز و شفاف و راحت هستیم.

ما به افراد به حکم انسان بودن احترام می گذاریم نه به عنوان یک منبع، ربات یا قطعه قابل تعویضی از ماشین چون در نهایت تولید محصول نرم افزاری کاریست که یک انسان انجام می دهد.

ما برای همکاری با واحدهای مختلف و انسانهای با مهارتهای متنوع باز و راحت هستیم.

ما در خصوص همکاری با کلیه ذینفعان و مشتریان خود باز و راحت هستیم و با آنان در خصوص وقایع خوب و بد براحتی مکالمه می کنیم.

ما در خصوص به اشتراک گذاری فیدبکها با دیگران راحت هستیم و با این روال هم از دیگران می آموزیم.

از آنجایی که سازمانمان و جهان پیرامون آن بصورت غیر قابل پیش بینی ، غیر منتظره و دائمی در حال تغییر هستند ما نیز تغییرات را با آغوش باز می پذیریم.

احترام

Respect

ما به افراد، تجربیات و پیشینه آنها احترام می گذاریم.

ما به تفاوت انسانها احترام می گذاریم (و این ما را قویتر می کند).

ما به نظرات مختلف احترام می گذاریم (چون فرصتی برای یادگیری است) .

ما به ذینفعان خود با عدم تولید فیچرهایی که کسی استفاده نخواهد کرد احترام می گذاریم.

ما با جلوگیری از مصرف منابع مالی مشتریان خود برای فیچرهایی که ارزش ایجاد نمی کنند به آنان احترام می گذاریم.

ما با رفع باگها و مشکلات محصول به کاربران آن احترام می گذاریم.

ما به قوانین اسکرام احترام می گذاریم.

ما به بقیه بخشها و واحدهای سازمان خود با عمل نکردن بصورت جزیره ای احترام می گذاریم.

ما به مهارتها، تخصص و بینشهای یکدیگر احترام می گذاریم.

ما به مسئولیتهای نقشهای مختلف اسکرام احترام می گذاریم.

شجاعت

Courage

ما شجاعت را بواسطه عدم تولید چیزی که کسی استفاده نخواهد کرد، نشان می دهیم.

ما شجاعانه اذعان می کنیم که نیازمندیهای مشتری هیچ وقت کامل نیستند و هیچ برنامه ای نمی تواند تمام واقعیات و پیچیدگیها را بصورت کامل از پیش ببیند.

ما شجاعانه تغییرات را به چشم منبعی از الهام و نوآوری می بینیم و در برابر آن مقاومت نمی کنیم.

ما شجاعت خود را بواسطه عدم تحویل کار ناتمام نشان می دهیم.

ما شجاعت داریم که تمام اطلاعات ممکن را (شفافیت) چه بد و چه خوب که ممکن است به تیم و سازمانمان کمک کند با دیگران به اشتراک بگذاریم.

ما با شجاعت اذعان می کنیم و اعتقاد داریم که هیچ کس کامل نیست.

ما شجاعت داریم که در صورت ایجاد یک درس آموخته معتبر مسیر کار را عوض کنیم.

ما شجاعانه ریسکها و منافع را با دیگران سهیم می شویم.

ما شجاعانه تلاش می کنیم که از قوانین اسکرام با هدف مقابله با پیچیدگیهای کار و محصول به درستی استفاده کنیم.

ما شجاعت داریم که فرضهای نادرست گذشته را کنار بگذاریم.

ما با شجاعت اذعان می کنیم که به ارزشهای اسکرام پایبند هستیم و تلاش می کنیم که هر روز بیش از پیش این ارزشها را در کار روزمره خود جای دهیم.

مترجم: سید مهدی حسینی – مدرس و مربی ارشد اسکرام

  The Scrum Values by Gunther Verheyen

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *