اسکرام و استعاره های آموزشی – سیستم کروز کنترل تطبیقی ACC

اسکرام و استعاره های آموزشی ارتباط تنگاتنگی با هم دارند. سیستم کروز کنترل تطبیقی ACC یک تکنولوژی در هدایت خودروهای امروزی است. در اسکرام برای آموزش می توانید از استعاره های ملموس استفاده کنید. 

نویسنده : Johannes Geske تاریخ انتشار 4 مارچ 2020

ترجمه و تالیف ( با اندکی تغییرات ) : آیدین افشار

این مقاله با اجازه و هماهنگی نویسنده ترجمه و منتشر می شود .

لینک مقاله اصلی : https://www.scrum.org/resources/blog/built-adaptive-cruise-control-your-scrum-team

استعاره ها و اهمیت کاربرد آنها در آموزش اسکرام

استعاره ها یکی از بهترین راه ها برای توضیح و انتقال یک مفهوم به دیگران است. در دورۀ آموزشی اسکرام مستر حرفه ای، کنترل تجربی فرآیند، که زیربنای اسکرام است، با استعاره شبیه ترموستات توصیف می شود. اگر بتوانیم به صورت مناسب این استعاره ها را به مطالب مربوط کنیم می توانیم مثال های متعدد به کار ببریم بگونه ای که برای انتقال و تفهیم مطلب به شنونده، خواننده و یادگیرنده که با آن ارتباط عاطفی برقرار کرده است، نتایجی عالی به همراه داشته باشد.

زمانی بر اساس یک سوال از طرف دوستی در خصوص پیدا کردن یک جایگزین برای مثال ترموستات، من به مثال ACC رسیدم که با توجه به آشنایی و ارتباط ذهنی  شما و مخاطبان شما با سیستم کروز کنترل که امروزه بسیاری از اتومبیل ها دارند ، ملموس و قابل درک است.

تعاریف اولیه

با چیزهای مهم شروع می کنیم . اجازه دهید تعاریف « Empirical تجربی» و « Adaptıve Cruise Control (ACC)– سیستم کنترل حرکت تطبیقی » رو مرور کنیم.

Empirical تجربی : مبتنی بر، در ارتباط با، قابل تایید به وسیلۀ مشاهده یا تجربه، در مقابل تئوری یا منطق محض ( برگرفته از سایت LEXICO.COM ایجاد شده توسط آکسفورد)

و تجربه گرایی اثبات می کند که دانش از تجربه و تصمیم گیری بر اساس آنچه که دانسته شده است، متبلور و متولد می شود. ( نقل از scrumguides.org )

 

Adaptıve Cruise Control (ACC)– سیستم کنترل حرکت تطبیقی: تکنولوژی کمکی که رانندۀ اتومبیل می تواند با مشخص کردن حداکثر سرعت برای اتومبیل، سیستم به صورت خودکار افزایش و کاهش سرعت را به صورت تطبیقی با ترافیک انجام می دهد و راننده فقط جهت رانندگی و فرمان را کنترل می کند. در ادامۀ این مقاله برای این سیستم از اختصار ACC استفاده می شود.

تجربه گرایی بر روی سه ستون شفافیت، بازرسی و سازگاری شکل گرفته است. حالا ببینیم به چه شکلی این مفاهیم را می توان به سیستم ACC ارتباط داد و پاسخی دریافت کرد؟

  • شفافیت

اگر انتظار عملکرد موثر و مناسب از ACC داریم، سیستم به ورودی مناسب نیاز دارد. به عنوان کسی که بسیار از تخصص سیستم های ایمنی خودرو بسیار دور هستم، می توانم تصور کنم که سرعت اتومبیل من و مسافت بین اتومبیل من و فردی که در مسیر حرکت اتومبیل قرار گرفته است، هر دو نقشهایی بسیار مهم بازی می کنند.

به عنوان مثال چه اتفاقی ممکن است بیافتد اگر سرعت واقعی اتومبیل 120 کیلیومتر بر ساعت است در حالی که سیستم فکر می کند ما با سرعت 80 کیلومتر بر ساعت در حال طی مسیر هستیم؟ یا اینکه فاصله شما با اتومبیل جلویی 50 متر است در حالی که سیستم فکر می کند شما 75 متر با اتومبیل جلویی فاصله دارید؟ یا اینکه من با یک سنجاب برخورد کردم و الان یکی از سنسورهای جلوی خودرو کار نمی کند و سیستم نمی تواند آن سنسور را شناسایی کند؟

طبق سند «راهنمای اسکرام»، در مورد شفافیت ” زوایا و جنبه های مهم فرآیند باید برای مسئولین نتایج کاملا قابل مشاهده باشد”. همچنین ” لازم است که جنبه های مورد نظر با یک استاندارد عمومی و مشترک تعریف شوند تا تمام دست اندرکاران به یک برداشت مشترک از چیزی که مشاهده می کنند، برسند؟ به عبارت دقیق تر : قابل مشاهده و درک شده به شکل صحیح.

نظر شما چیست؟

  • بازرسی

حالا که ACC ورودی ها را از سنسورها دریافت می کند، سیستم مجبور است این اطلاعات را تفسیر کند. آیا مسافت کمتر می شود؟ با چه سرعتی؟ آیا مسافت افزایش پیدا می کند؟ آیا اتومبیل با حداکثر سرعتی که راننده تعیین کرده است، در حال حرکت است؟ حداکثر سرعت در مقایسه با فاصله ای که راننده تعیین کرده است چگونه است؟ آیا انحرافی وجود دارد؟

چقدر؟ آیا این انحراف در محدودۀ مورد قبول قرار دارد؟ شفافیت بدون بازرسی، به معنی آن است که انبوهی اطلاعات صحیح، دقیق و در دسترس است که قابل استفاده نیستند. بازرسی، امکان و اجازۀ یافتن انحرافات ناخواسته را فراهم می کند.

بازرسی مداوم مهم است. چطور است که ACC فقط هر یک دقیقه چک کند و این زمانی است که یک انسداد ترافیکی در 500 متری اتومبیل شما وجود دارد و شما هم با سرعت 120 کیلومتر بر ساعت در حال حرکت هستید؟

نظر شما چیست ؟

  • سازگاری / تطبیق

خوشبختانه سنسورهای ACC ما درست کار می کنند و بازرسی مداوم بر روی اطلاعات ورودی انجام می دهیم. سیستم اکنون می تواند بر اساس این نظارت ها عمل کند: کاهش سرعت اتومبیل، افزایش مجدد سرعت، توقف (ترمز) اضطراری.

بازرسی بدون تطبیق به معنی این است سیستم انحرافات نامطلوب را کشف می کند ولی بر اساس آن عمل نمی کند. تطبیق باید در زودترین زمان ممکن انجام شود تا انحرافات به حداقل برسد. چه می شود اگر اتومبیل در زمانی حدود میلی ثانیه عمل بازرسی و تطبیق را انجام دهد؟ یک توقف ناگهانی در فاصلۀ کوتاه ده سانتیمتری یا یک کیلومتر بر ساعت حرکت سریعتر؟ و یا برعکس. زمانی که در فاصله ای 10 سانتیمتر بیشتر هستیم یا سرعت ما 1 کیلومتر بر ساعت است، آیا برای افزایش سرعت، پدال گاز را تا انتها فشار می دهیم؟ شاید من حرف بی ربطی زدم.

نظر شما چیست؟

بنابراین، بازرسی و تطبیق باید به صورت دقیق برای حدود بالا و پایین کنترل به حساب آورده شوند. این موضوع به این دلیل نیست که کوچکترین انحراف نیاز به تصحیح داشته باشد. حتماً باید معنی و مفهوم انحراف نامطلوب، روشن شود.

از دست رفتن یکی از ستونهای سه گانه که شالودۀ تجربه گرایی است، به معنی از دست رفتن شما و تیم شماست.

استعاره های دیگری در اتومبیل تان می توانید پیدا کنید؟ مثلا سنسور باران و سنسور روشنایی. یا حتی اتومبیل های دیگر، به ویژه اتومبیل هایی که احتمالا تطبیق های خود را از طریق سنسورها انجام می دهند و شما استعاره هایی مفید در مورد تجربه گرایی برای مخاطبین خود خواهید یافت.

تجربه شما

حالا شما در مسیر پیاده سازی اسکرام، آیا جنبه های مختلف فرآیند شما قابل مشاهده و تفهیم شده هستند؟ آیا بازرسی مداوم و کافی وجود دارد؟ و آیا در مورد انحرافات نامطلوب، تتظیمات لازم انجام شده است؟ منظور من زمان بازرسی و تطبیق است. در مورد اسکرام و استعاره های آموزشی شما چه پیشنهاداتی دارید؟ لطفاً ایده های خودتان را بنویسید تا از تجربیات هم یاد بگیریم.

با احتیاط رانندگی کنید و با اسکرام حرکت کنید.

مدرسه اسکرام مرجع حرفه ای آموزش اسکرام

دورکاری ؟؟؟؟ ضربه بعدی را به شما خواهـد زد !!!!

اسکرام مستری در ۳۰۰ کلمه

مهارتهای نرم در اسکرام – نگرشی نو به کار تیمی و روابط انسانی (بخش اول)

تاریخچه تغییرات سند Scrum Guide

آیا چابکی آخرین هوس و موج تغییر در صنعت است؟