Uncategorized

امنیت روانی و ارزش های اسکرام برای تیم های با عملکرد عالی

ارزش های اسکرام

امنیت روانی و ارزش های اسکرام برای تیم های با عملکرد عالی
نویسنده : Jay Rahman ( www.fractalsystems.co.uk ) – تاریخ انتشار ۱۹ می ۲۰۲۰
ترجمه و تالیف ( با اندکی تغییرات ) : آیدین افشار
این مقاله با اجازه و هماهنگی نویسنده ترجمه و منتشر می شود .
لینک مقاله اصلی :

https://www.scrum.org/resources/blog/psychological-safety-and-scrum-values-high-performing-teams

چند وقت پیش ، واحد Google’s People Operations (GPO) ، سلسله مطالعاتی ترتیب داد تا راز تیم های موفق را بیابد . بر اساس داده محور بودن ، ۲۰۰ مصاحبه با کارمندان گوگل انجام شد و در طی دو سال بیش از ۲۵۰ ویژگی در بیش از ۱۸۰ تیم مورد بررسی قرار گرفت . آنها کامل بودند !!!!

تیم GPO تصور می کردند که عامل مخفی را در مهارت های فردی و توانمندی ها برای تحویل متمرکز ، محوری و تیم با بهره وری بالا خواهند یافت . آنها تصور می کردند که با کشف این عامل مخفی از بررسی تیم های خارق العاده می توانند با اطمینان آن را در سایر تیم ها به شکلی سحرآمیز و جادویی به عنوان یک الگو پیاده کنند . گوگل خیلی زود متوجه شد که این ایده نمی تواند حقیقت داشته باشد و به جای آن دریافتند که اینکه چه کسی در تیم هست اهمیت به مراتب کمتری نسبت به چگونگی تعامل اعضای تیم و ساختار کار و مشارکت های آنها دارد .
در کار ما که در زمینۀ توانمند سازی سازمان ها برای پیاده سازی اجایل همراه با آموزش فعالیت می کنیم ، متوجه شدیم که تیم های اسکرام که با ارزش های اسکرام زندگی می کنند ، همان خصوصیاتی که گوگل در جستجوی راز تیم های با عملکرد بالا بود ، با خود دارند .
بنابراین ، اجازه دهید نگاهی به یافته های Google داشته باشیم ….

مشخصات یک تیم با عملکرد عالی

تیم گوگل متوجه شد که در تیم های با عملکرد عالی ، پنج عامل کلیدی وجود دارد که تیم های با عملکرد عالی را در مقایسه با تیم های با عملکرد متوسط ، متمایز می کند . آن پنج عامل کلیدی عبارتند از :
۱- امنیت روانی
۲- قابل اعتماد بودن
۳- ساختار و وضوح
۴- کار معنی دار
۵- کار تاثیر گذار

برای آزمایش اینکه این پنج عامل کلیدی چگونه کار می کنند ، پنج سوال وجود دارد :

۱- آیا می توانیم تیم را بدون احساس نا امنی / خجالت تحت ریسک قرار دهیم ؟
۲- آیا می توانیم برای انجام کارهای با کیفیت و به موقع ، با اعتماد در کنار یکدیگر کار کنیم ؟
۳- آیا اهداف ، برنامه ها و برنامه های اجرایی برای تیم واضح و شفاف است ؟
۴- آیا ما کارهایی را انجام می دهیم که به صورت شخصی برای هر کدام از ما هم مهم است ؟
۵- آیا به صورت بنیادین معتقد هستیم که کارهایی که انجام می دهیم با اهمیت هستند ؟
بنابراین چگونه تیم های با عملکرد بالا ایجاد کنیم که ویژگی های فوق را داشته باشند ؟

اجازه دهید در مورد ارزش ها صحبت کنیم .
معنی لغوی « ارزش » : اصول یا استانداردهایی برای رفتار . نوعی قضاوت از اینکه چه چیزی در زندگی مهم است .
ارزش ها ، باورهای اساسی ما برای راهنمایی یا انگیزش ما در رفتارهای ماست . ارزش ها به ما کمک می کنند که درک کنیم چه چیزی برای ما مهم است . ارزش ها جنبه های شخصی ما را برای هدایت رفتارها ، نحوۀ برخورد با خودمان و دیگران و همچنین تعامل با دنیای اطرافمان را توصیف می کنند . ارزش ها خطوط راهنمایی برای کارهای شخصی مان فراهم می کنند .

ارزش های ما رفتارهای ما را می سازند .
برای ایجاد یک تیم با عملکرد بالا ، باید به این سوال پاسخ دهیم : ما به چه ارزش هایی نیاز داریم تا یک نسخۀ درست از رفتار ها را ایجاد کنیم ؟

اساساً اسکرام پنج ارزش که رفتارها را راهنمایی می کند و شرایط مورد نیاز برای عملکرد بالا را فراهم می کند ، همانند تیم های گوگل دارد .
Focus – تمرکز
Openness – باز بودن
Commitment – تعهد
Courage – شجاعت
Respect – احترام
ارزش های اسکرام تقویت کننده هستند و هر ارزش در بطن خود حاوی عناصر ارزش های دیگر هم هست . ارزش های اسکرام با هم جمع می شوند و تیمی با اعتماد به نفس بالا و امنیت روانی ایجاد می کنند که به هم وابسته هستند . برای دستیابی به یک هدف و تحویل دادن محصول یا خدمتی ارزشمند تلاش می کنند . خود را ترمیم می کنند و مقاوم هستند .

آموزش اسکرام - ارزش های اسکرام
آموزش اسکرام

Focus – تمرکز

معنی لغوی : نکته اصلی از نظر جذابیت ، توجه یا فعالیت – تمرکز
تیم های اسکرام بر روی اهدافی مهم و معنا دار متمرکز می شوند ، آنها به هدف اسپرینت ( Sprint Goal ) متعهد هستند و می پذیرند که محصول یا خدمتی با ارزش ارائه دهند . در درک « تمرکز» تیم های اسکرام شجاعت دارند تا در برابر چیزهایی که تمرکزشان را از بین می برند ، « نه » بگویند و تعهد خود را برای حمایت از همدیگر در دستیابی به هدف اسپرینت ( Sprint Goal ) نشان دهند . در این ارزش اسکرام ، تیم اسکرام ، عوامل چهار و پنج گوگل را اجرا می کند : ( ۴- کار معنی دار ، ۵- کار تاثیر گذار )

Openness – باز بودن

معنی لغوی : عدم محدودیت ، دسترسی – پذیریش یا موافقت برای تغییر یا ایده های جدید – عدم پنهانکاری ، صراحت بیان
تیم های اسکرام شفاف هستند . نقش ها و مسئولیت ها برای تیم اسکرام به وضوح مشخص شده است و تیم اسکرام متعهد است در هر اسپرینت ، هدف اسپرینت را تحویل دهد . یک تیم اسکرام باز ، سختکوشانه مسائل را روی میز می گذارد و با احترام در مورد آنها صحبت می کنند . تیم های اسکرام ابهام و مشکلات را تحمل می کنند و حتما تلاش می کنند تا آن را از بین ببرند . اگر مواردی شفاف نباشد ، تیم های باز با شجاعت در مورد مشکلات و چالش ها صحبت خواهند کرد که در حقیقت عامل کلیدی سوم گوگل را اجرا می کند : ( ۳ – ساختار و وضوح )

Commitment – تعهد

معنی لغوی : حالت یا کیفیت اختصاص داده شده به یک دلیل یا فعالیت – پاسخگو بودن – مسئولیت
تیم های اسکرام فقط متعهد به رسیدن به هدف اسپرینت نیستند ، بلکه آنها به همدیگر کمک و پشتیبانی لازم را هم می دهند تا در مسیر حرکت جمعی تیم ، همگی به موفقیت برسند . همۀ اعضای تیم اسکرام برای رسیدن به هدف اسپرینت مسئول و پاسخگو هستند . تعهد به شجاعت نیاز دارد تا در خصوص موانع در برابر تیم و همچنین چالش های فردی شفاف باشد . تیم های متعهد به شدت برای دستیابی به هدف اسپرینت متمرکز شده و حواس پرتی ها را حذف می کنند . ارزش تعهد از ارزش های اسکرام در حقیقت عامل کلیدی دوم گوگل را اجرا می کند : ( ۲ – قابل اعتماد بودن )

Courage – شجاعت

معنی لغوی : توانایی انجام کاری که باعث وحشت شخصی شود . قدرت در برابر درد یا اندوه .
تیم اسکرام شجاعت را به نمایش می گذارد . هر زمان که انتخاب می کند :
• حواس پرتی و عدم تمرکز را رد کند
• با شفافیت و احترام در مورد چالش ها صحبت کند
• با تمام قدرت بر روی هدف اسپرینت تمرکز کند
• اعضای تیم پاسخگو باشند
• تعریف کار انجام شده را انجام می دهد
• انتخاب می کند که محصول یا خدمتی با ارزش را به مشتری تحویل دهد
• می پذیرد که علی رغم پیچیدگی ها کار کند .
شجاعت ، امکان انتخاب کار معنی دار ، کار تاثیرگذار ، شفاف سازی ابهام و همچنین حمایت از هم تیمی های ما را ممکن می کند . بنابراین به عوامل کلیدی ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ تعریف شده توسط گوگل دسترسی پیدا می کنید . ( ۲- قابل اعتماد بودن ، ۳- ساختار و وضوح ، ۴ – کار معنی دار ، ۵ – کار تاثیرگذار )

Respect – احترام

معنی لغوی : توجه به احساسات ، آرزوها یا حقوق دیگران – احساس تحسین عمیق برای کسی یا چیزی که ناشی از توانایی ها ، کیفیت ها یا دستاوردهای آنها است .

تیم های اسکرام تمرکز ، باز بودن ، تعهد و شجاعت را از راه احترام انجام می دهند . تیم های اسکرام به صداقت بی رحمانه اعتقادی ندارند چرا که می تواند مبنای بروز رفتارهایی بد باشد . در مقابل تیم اسکرام باز بودن محترمانه را تمرین می کند . اعتقادی که باعث احترام به تیم ما می شود ، این است که بدانیم هر کس با توجه به مهارت ها ، توانایی ها و آنچه که می داند بهترین و موثرترین کار را انجام می دهد . از طریق احترام ، تیم ها می توانند بدون ترس از حمله با یکدیگر باز باشند ، آنها می توانند درخواست کمک کنند یا خود به دیگری کمک کنند ، می توانند در مورد چالش ها صحبت کرده و یکدیگر را به چالش بکشند . آنها می توانند شفاف باشند و می توانند به یکدیگر وابسته باشند . همانگونه که توضیح داده شد ، وقتی تیم ها با این ارزش ها در کنار یکدیگر کار و زندگی می کنند ، اعتماد و اطمینان ایجاد می کنند . این اعتماد و اطمینان می تواند در قالب امنیت روانی هم شناخته شود . زمانی که شما به هم تیمی هایتان اعتماد می کنید ، شما می توانید از آنها حمایت کنید یا حمایت آنها را درخواست کنید . می توانید در مورد مشکلات و موضوعات دشوار صحبت کنید . می توانید نسبت به یکدیگر مسئولیت پذیر و پاسخگو باشید و در حقیقت اینگونه شما به یک تیم با عملکرد بالا تبدیل خواهید شد و خصوصیات و معیارهای کیفی را که گوگل مشخص نموده است ، خواهید داشت و به عنوان یک تیم شگفت انگیز شناخته خواهید شد .

قسمتی از راهنمای اسکرام

زمانی که تیم اسکرام ، ارزش های اسکرام ( تعهد ، شجاعت ، تمرکز ، باز بودن و احترام ) را تجسم می کنند و با آنها زندگی می کنند ، ستون های سه گانۀ اسکرام ( شفافیت ، بازرسی ، تطبیق ) وارد جریان کار و زندگی می شود و فونداسیون اعتماد و اطمینان را برای همه ایجاد می کند . اعضای تیم اسکرام این ارزش ها را در رویدادها و نقش ها و فرآورده های اسکرام می آموزند و کشف می کنند .
استفاده موثر و موفق از اسکرام ، به میزان مهارت افراد تیم اسکرام در بکارگیری موثر پنج ارزش اسکرام در زندگی و کار دارد . افراد به شکل شخصی برای رسیدن به اهداف تیم اسکرام تعهد دارند . اعضای تیم اسکرام برای انجام کارهای درست و کار کردن روی مسائل سخت شجاعت دارند . همه بر روی انجام کارها در اسپرینت و رسیدن به اهداف تیم اسکرام تمرکز دارند . تیم اسکرام و سایر ذینفعان ، بر روی باز بودن در خصوص کار و چالش های همراه با اجرای کار توافق دارند . اعضای تیم اسکرام به یکدیگر و توانمندی های هم و استقلال هم احترام می گذارند .

image_pdfدانلودimage_printپرینت
۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵ (۰ votes, average: ۰.۰۰ out of ۵)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *