Uncategorized

چرا اسکرام؟

منتشر شده در

تیم ها و شرکتها با بکارگیری چارچوب اسکرام چه چیزهایی بدست می آورند؟ ۱- کار تیمی موثراسکرام به افراد کمک می کند که بصورتی موثر در قالب تیم با یکدیگر کار کنند. ۲- تحویل محصول به بازار در بازه های زمانی حداکثر یک ماهه در اسکرام پروژه ها به تکه های کوچک قابل تحویل می شکنند […]

Uncategorized

خصوصیات یک تیم اسکرام بالغ

منتشر شده در

 اعضای تیم یاد گرفته اند که بصورت مستمر در حال تولید فیچر Done شده (به معنای کامل) باشند.  آنها یاد گرفته اند که تمام جنبه های کار را شفاف کنند.  آنها یاد گرفته اند که بصورت تیمی روی فیچرها کار کنند نه فردی.  آنها یاد گرفته اند که کارها را به ترتیب از بالای بورد […]

Uncategorized

ارزشهای اسکرام

منتشر شده در

چارچوب اسکرام بر اساس پنج ارزش بنیادی پایه ریزی شده است شامل تعهد، تمرکز، باز بودن، احترام و شجاعت. اگرچه این ارزشها همزمان با ابداع اسکرام معرفی نشده اند و خاص اسکرام نیستند لیکن منجر به هدایت کارها، رفتارها و اعمال اعضای تیم اسکرام می شوند. در این نوشتار قصد داریم تا مصادیق پنج ارزش […]