Uncategorized

چگونه از چارچوب اسکرام برای تولید محصول آموزشی “آشنایی مقدماتی با اسکرام” استفاده کرده ایم؟

منتشر شده در
چگونه از چارچوب اسکرام برای تولید محصول آموزشی "آشنایی مقدماتی با اسکرام" استفاده کرده ایم؟

چارچوب اسکرام فقط برای پروژه های نرم افزاری نیست. در اثبات این مدعا مدرسه اسکرام از آن برای تولید محصول آموزشی “آشنایی مقدماتی با اسکرام” استفاده کرده است. خیلی ها دوست دارند که تجربه های واقعی کار با اسکرام را ببینند یا در مورد آنها بخوانند ولی بطور معمول محتوای اینچنینی کم است. چرایی آن […]

Uncategorized

چرا اسکرام؟

منتشر شده در
چرا اسکرام؟

تیم ها و شرکتها با بکارگیری چارچوب اسکرام چه چیزهایی بدست می آورند؟ ۱- کار تیمی موثر اسکرام به افراد کمک می کند که بصورتی موثر در قالب تیم با یکدیگر کار کنند. ۲- تحویل محصول به بازار در بازه های زمانی حداکثر یک ماهه  در اسکرام پروژه ها به تکه های کوچک قابل تحویل […]

Uncategorized

خصوصیات یک تیم اسکرام بالغ

منتشر شده در

اصل هدف چارچوب اسکرام رساندن تیم اسکرام به جایی است تا بصورت مستمر در حال تحویل ارزش خلق شده باشد. لذا یک تیم اسکرام بالغ باید مستمرا در این مسیر حرکت کند. تمام کردن مستمر کارها  اعضای تیم یاد گرفته اند که بصورت مستمر در حال تولید فیچر Done شده (به معنای کامل) باشند.  آنها […]

Uncategorized

ارزشهای اسکرام

منتشر شده در

چارچوب اسکرام بر اساس پنج ارزش بنیادی پایه ریزی شده است شامل تعهد، تمرکز، باز بودن، احترام و شجاعت. اگرچه این ارزشها همزمان با ابداع اسکرام معرفی نشده اند و خاص اسکرام نیستند لیکن ارزشهای اسکرام منجر به هدایت کارها، رفتارها و اعمال اعضای تیم اسکرام می شوند. در این نوشتار قصد داریم تا مصادیق […]