Uncategorized

شش درس حیاتی از بحران کروناویروس برای چابکی سازمانی

منتشر شده در
چابکی و بحران کروناویروس

مقدمه هیچکس آمدن کویید-۱۹ را واقعاً ندید! اغلب افراد فکر می‌کردند این شیوع ویروس، شبیه به موردهای قبلی است و بدون هیچ تاثیر معناداری بر زندگی روزمره، رفته رفته شدت آن کاهش یافته و ناپدید خواهد شد! اما وقتی اوضاع وخیم شد، همه به سختی تلاش کردیم تا «ماهیت نمایی» این ویروس را بطور کامل […]

Uncategorized

رهبری چابک در زمان بحران کروناویروس

منتشر شده در

کروناویروس تیم‌های چابک و اسکرامی بسیار زیادی را در سرتاسر دنیا تحت تاثیر قرار داده است. در این میان رهبری چابک نقش بسزایی در گذر از این دوران خاص دارد. مقدمه در این روزها، کروناویروس میلیون‌ها نفر از تیم‌های چابک و اسکرامی در سرتاسر دنیا را مجبور کرده است که از خانه و با استفاده […]