Uncategorized

۱۰ سوالی که یک مالک محصول برای موفقیت تیم اسکرام بایستی پاسخ آنها را بداند.

منتشر شده در
مالک محصول اسکرام

۱۰ سوال مهمی که یک اسکرام مستر می‌تواند از یک مالک محصول بپرسد تا بتواند نقش موفقی در هدایت تیم داشته باشد، را اینجا مطرح می‌کنیم. از آنجایی که همه مالکان محصول تعریف یکسانی از موفقیت ندارند، از یک روش مشترک پیروی نمی کنند و همچنین تیم توسعه نرم افزاری مشابهی ندارند، ممکن است همه […]