ویدئوی معرفی دوره

اهداف

 • بکارگیری عملی چارچوب اسکرام طی چهار اسپرینت یک هفته ای در کنار مربی
 • تمرین کار تیمی موثر بر اساس قوانین اسکرام
 • تصحیح انحرافات و رفع ابهامات پیاده سازی اسکرام
 • تمرین و یادگیری خلق ارزش در بازه های زمانی کوتاه اسپرینت
 • یادگیری انجام همزمان تولید محصول و ارتقا پروسه تولید محصول
 • وارد کردن تکنیکهای مختلف در فرآیند تولید و بکارگیری عملی آنها
 • تغییر نگرش مدیران از مدیریت کردن افراد و کارها به رهبری کردن از طریق خدمت دادن و پشتیبانی کردن تیمها جهت تولید محصولات و خلق ارزش
 • یادگیری خود-سازماندهی تا پس از دوره یک ماهه تیم بتواند بدون حضور مربی بصورت مستمر خلق ارزش کند. (یا به قولی روی پای خود بایستد)

از مشکلات شروع کنید

برای شروع به مسائلتان فکر کنید و اگر درون تیم یا سازمانتان با مسائل زیر دست و پنجه نرم می کنید اسکرام پاسخی مطمئن برای آنهاست.

 • آیا محصولاتتان به موقع آماده تحویل به مشتری نمی شوند؟
 • آیا محصول تحویل شده به مشتری با کشف باگ های فراوان پس زده می شود؟
 • آیا هزینه تولید و توسعه محصولاتتان بالاست؟
 • آیا گهگاه فیچرهایی تولید می کنید که با آنکه مشتری هزینه آن را پرداخته ولی از آنها استفاده نمی کند؟
 • آیا پروسه تولید شما منتج به خروجی باکیفیت نمی شود؟
 • آیا اعضای تیم تان ارتباط مناسبی با یکدیگر ندارند؟
 • آیا سیاسی کاری در ابعاد مختلف کار در تیم و سازمانتان به چشم می خورد؟
 • آیا اعضای تیم تان جرأت تصمیم گیری های خاص و ساختار شکنانه برای تولید فیچرهای خلاقانه و فوق العاده را ندارند؟
 • آیا در مورد قرارداد با کارفرمایان و مفاد درون آن با مشکل مواجه هستید و منطبق بر واقعیات شما نیست؟
 • آیا رشد واقعی را در کسب و کار خود حس نمی کنید؟
 • آیا ریسک شکست محصولاتتان بالاست؟
 • آیا کار تیمی موثر را در سازمان خود نمی بینید؟
 • آیا روحیه افراد تیم تان پایین است و رضایت و انگیزه آنان در سطح مطلوبی نیست؟
 • آیا برندتان براساس تولید فیچرهای باکیفیت جایگاه قدرتمندی نزد مشتری ندارد؟
 • آیا در مقابل تغییرات تقاضاهای مشتری گارد دارید؟
 • آیا فرآیند تولید شما سالهاست که ثابت مانده و بطور مستمر در حال بهبود و ارتقاء نیست؟
 • آیا تا بحال به داشتن کوچینگ در فرآیند توسعه و تحویل محصولاتتان فکر کرده اید؟
 • آیا تولید یک فیچر بیش از یک ماه از شما زمان می برد؟ آیا تابحال به تولید یک فیچر طی یک هفته و یا حتی یک روز فکر کره اید؟ (فیچری که قابل استفاده توسط مشتری باشد)
 • آیا می دانستید که راه اندازی کل یک سیستم کسب و کار را هم می توان با اسکرم هدایت نمود؟

چرا به خدمات کوچینگ نیاز است؟

 • متاسفانه روایتهای نادرست بسیاری از اسکرام در صنعت نرم افزار کشور وجود دارد لذا بسیاری از تیمها فقط فکر می کنند که در حال استفاده درست از اسکرام هستند نه آنکه واقعا از نسخه درست آن استفاده کنند.
 • بسیاری از قوانین اسکرام فرار بوده و تیمها به راحتی از آنها چشم پوشی می کنند. این در حالیست که چارچوب اسکرام زمانی درست کار می کند که همه بخشهای آن به درستی بکار گرفته شود.
 • بکارگیری بسیاری از قوانین اسکرام سخت است و خیلی از تیمها یا تلاش می کنند که آنها را رعایت نکنند و یا به شکلی ناقص و منحرف از آنها استفاده کنند که نتیجه عدم دستیابی به خروجیهای این چارچوب است.
 • بسیاری از مفاهیم اسکرام براحتی قابل لمس نیستند و خیلی از تیمها از این چارچوب بصورت مکانیکال استفاده می کنند بدون آنکه روح و چرایی آن را بدانند لذا نمی توانند بصورت موثر از این چارچوب استفاده کنند.
 • نقش اسکرام مستر که در تیم اسکرام تعریف شده عملا وظیفه کوچینگ و مربیگری را به عهده دارد اما از آنجا که اسکرام مسترهای ما هم معمولا از دانش درست اسکرام برخوردار نیستند خود نیازمند آموزش و مربیگری هستند تا در نهایت کل تیم بتواند بصورت درست از چارچوب اسکرام استفاده کند.
 • قطعا بسیاری از سختیهای بکارگیری چارچوب اسکرام در قدمهای ابتدایی آن است که وجود مربی می تواند از بسیاری از انحرافات و هزینه های آینده جلوگیری کند.
 • انجام کار تیمی موثر که منتج به خلق ارزش شود کار ساده ای نیست و با بودن مربی در کنار تیم می توان احتمال رسیدن به این شرایط را به شدت بالا برد.
 • تیم بالغ اسکرام باید به جایگاهی برسد که خود به عنوان یک ماشین تولید بتواند خود را سازماندهی کرده تا بصورت مستمر در حال خلق درست محصول درست باشد. رسیدن به این جایگاه بدون مربی به سختی اتفاق می افتد.

زمانبندی سرویس – هفته اول (آموزش و ایجاد آمادگی)

شنبه:

 • جلسه خوش آمد گویی، آشنایی با اعضای تیم و معرفی سرویس - ۲ ساعت
 • آموزش مبانی اسکرام - ۴ ساعت
 • جلسه معرفی محصول به مربی توسط تیم - ۲ ساعت

یکشنبه:

 • آموزش Agile Requirements Engineering - طی ۴ ساعت
 • کار با Product Owner و تیم روی بک لاگ محصول و بروزرسانی آن

سه شنبه:

 • کوچینگ تیم برای آماده سازی تعدادی فیچر برای اسپرینت بعد
 • آماده سازی بوردهای فیزیکی شامل:
 • Refinement Board
 • Development Board
 • Delivery Board
 • ساخت بورد Burndown Chart
 • جلسه نفر به نفر مربی با اعضای تیم جهت آشنایی عمیق تر و ایجاد بستر اعتماد

چهارشنبه:

 • آموزش مهارتهای نرم (بخش ۱) برای اعضای تیم - ۴ ساعت
 • جلسه Agile Leadership با مدیران سازمانی که در ارتباط با تیم هستند - ۲ ساعت

هفته دوم – (اسپرینت اول – تجربه اول)

شنبه:

 • برگزاری جلسه Sprint Planning
 • شروع تولید فیچرهای انتخاب شده
 • پایش نحوه کارکرد تیم و ارائه راهنماییهای لازم

یکشنبه:

 • برگزاری جلسه Daily Scrum
 • تسهیل گری فرآیند توسعه بر اساس پایش انجام شده
 • ایجاد بورد وضعیت سلامت تیم - Team Health Board
 • کوچینگ مالک محصول و تیم توسعه برای آماده سازی فیچرهای اسپرینت بعدی
 • ایجاد سند Team Agreement

سه شنبه:

 • برگزاری جلسه Daily Scrum
 • استفاده موردی از جلسه Huddle
 • آموزش اسکرام مستر تیم جهت ایفای درست نقش خود
 • راهنمایی مالک محصول برای هماهنگ نمودن جلسه Sprint Review

چهارشنبه:

 • برگزاری جلسه Sprint Review
 • بروزرسانی Product Backlog بر اساس خروجیهای جلسه Sprint Review
 • برگزاری جلسه Sprint Retrospective جهت تعیین آیتمهای ارتقا فرآیند تولید
 • ساخت بورد آیتمهای بهبود فرآیند توسعه - Retrospective Board
 • تعیین KVI: Key Value Indicator با کمک تیم و ذینفعان پروژه

هفته سوم – (اسپرینت دوم – تجربه دوم)

شنبه:

 • برگزاری جلسه Sprint Planning
 • شروع تولید فیچرهای انتخاب شده
 • ایجاد بورد VLB: Validated Learning Board
 • پایش نحوه کارکرد تیم و ارائه راهنماییهای لازم

یکشنبه:

 • برگزاری جلسه Daily Scrum
 • آموزش مفاهیم پیشرفته اسکرام - ۴ ساعت
 • پایش سطح بلوغ تیم بر اساس چک لیست مربوطه و تعیین نقاط بهبود
 • همراهی تیم و مالک محصول برای انجام Product Backlog Refinement جهت آماده کردن تعدادی فیچر برای اسپرینت بعدی

سه شنبه:

 • برگزاری جلسه Daily Scrum
 • آموزش مهارتهای نرم (بخش ۲) برای اعضای تیم - ۴ ساعت
 • کمک به مالک محصول برای هماهنگ نمودن جلسه Sprint Review

چهارشنبه:

 • برگزاری جلسه Sprint Review
 • بروزرسانی Product Backlog بر اساس خروجیهای جلسه Sprint Review
 • برگزاری جلسه Sprint Retrospective جهت تعیین آیتمهای ارتقا فرآیند تولید
 • بروزرسانی بورد بهبود فرآیند توسعه - Retrospective Board
 • بروزرسانی و بررسی KVI و صحبت در مورد چگونگی ارتقا آن

هفته چهارم – (اسپرینت سوم – تجربه سوم)

شنبه:

 • برگزاری جلسه Sprint Planning
 • شروع تولید فیچرهای انتخاب شده
 • بروزرسانی بورد VLB
 • پایش نحوه کارکرد تیم و ارائه راهنماییهای لازم

یکشنبه:

 • برگزاری جلسه Daily Scrum
 • پایش سطح بلوغ تیم بر اساس چک لیست مربوطه و تعیین نقاط بهبود
 • همراهی تیم توسعه و مالک محصول برای انجام Product Backlog Refinement

سه شنبه:

 • برگزاری جلسه Daily Scrum
 • راهنمایی مالک محصول برای هماهنگ نمودن جلسه Sprint Review
 • برگزاری جلسه ارائه فیدبک برای سرویس کوچینگ یک ماهه اسکرام

چهارشنبه:

 • برگزاری جلسه Sprint Review
 • بروزرسانی Product Backlog بر اساس خروجیهای جلسه Sprint Review
 • برگزاری جلسه Sprint Retrospective جهت تعیین آیتمهای ارتقا فرآیند تولید
 • بروزرسانی بورد بهبود فرآیند توسعه - Retrospective Board
 • بروزرسانی و بررسی KVI و صحبت در مورد چگونگی ارتقا آن
 • جلسه اختتامیه و شروع استقلال تیم برای اینکه از این پس خودشان راسا می توانند همزمان هم تولید کنند و هم فرایند خودشان را بصورت خود-سازمانده ارتقا دهند.

زمانبندی سرویس – کارهای مستمر طی کل چهار هفته

 • ارائه کوچینگ و منتورینگ لازم در زمان بروز موردی مسائل و موانع سر راه توسعه
 • کار مستمر با اسکرام مستر تیم جهت ایفای درست نقش خود
 • ارائه راهنمایی های مستمر لازم به تمامی دست اندرکاران تولید محصول
 • شرکت روزانه در جلسه Daily Scrum با هدف پایش مستمر فرآیند توسعه به همراه تیم
 • پس از دوره کوچینگ، خدمات پشتیبانی راه دور جهت پاسخگویی به سوالات احتمالی تا سه ماه پس از دوره برای تیم درنظر گرفته شده است.
 • مربی یک روز کاری در هفته (معمولا دوشنبه ها) تعطیل بوده و در محل تیم حاضر نمی شود.
 • بنا به شرایط تیم ها، ممکن است ترتیب برنامه های زمانبندی اعلام شده تغییر کند.

مربی دوره

سید مهدی حسینی

سید مهدی حسینی

دارای گواهینامه های حرفه ای اسکرام از موسسه Scrum.org آمریکا

PSM III, PSM II, PSM I, PSD I, PSPO I, SPS, PAL I, PSK I

برنامه نویسی را از سال ۱۳۷۷ شروع و برای سالهای متمادی بصورت شخصی برنامه نویسی کرده اند و در چند سال اخیر تجربه کار تیمی تولید محصولات نرم افزاری را داشته اند. علاقه وصف ناپذیری به کار در حوزه کارآفرینی، صنعت نرم افزار، شرکتهای استارتاپی و محصولات تکنولوژیک داشته و به همین علت مستمرا تلاش کرده اند تا دانش و ابزارهای مورد نیاز این حوزه را یاد گرفته، بکار برده و بروز باشند. از سال ۹۲ با رویکرد اجایل و چارچوب اسکرام آشنا شدند و به موازات در تیم های نرم افزاری به شکل واقعی در حال استفاده از آن بوده و هستند. به علاوه بصورت متمرکز در حال کار در حوزه آموزش و مشاوره اسکرام هستند تا با کمک به جامعه کارآفرینی کشور، دانش فعالین آن را بالا برده تا نه تنها در بکارگیری چارچوب اسکرام موفق باشند بلکه سطح کاری خود را به سطوح قابل قبول جهانی ارتقاء دهند.

بهترین تفریح و عادتشان مطالعه کتاب است

گواهینامه های مربی از موسسه Scrum.org آمریکا

مربی دوره برای پیشرفت در اسکرام در حال چه کاری است؟

بنا به مشاهدات انجام شده و سطح ارتباطات گسترده ای که در صنعت نرم افزار ایران دارم هنوز فاصله معناداری با استفاده و بکارگیری درست و قابل اتکا اسکرام داریم. لذا آموزش و ترویج اسکرام از مواردی است که در این برهه زمانی بایستی عمیقا به آن پرداخت.
بنده خود با مفاهیم اجایل و اسکرام در حال زندگی هستم و اثرات آن را می توان در تمام جنبه های زندگی بنده مشاهده کرد. بهبود مستمر از مفاهیم بنیادی آنهاست و در این بین بنده هم بصورت دائمی در حال ارتقا خود هستم تا بتوانم بهتر و بهتر برای ترویج این علم در کشور اقدام کنم.
اقدام فعلی من تلاش برای تبدیل شدن به مدرس رسمی اسکرام موسسه Scrum.org آمریکا می باشد که بالاترین سطح دانش این حوزه به شمار می رود و تا به حال کسی در ایران نتوانسته به این سطح برسد. مزید اطلاع در تاریخ نوشتن این مطلب تنها حدود ۳۰۰ نفر در کل دنیا مدرس رسمی موسسه Scrum.org هستند. این مسیر یک فرآیند ۹ مرحله ای بسیار سخت است که بنده تابحال ۷ مرحله را پشت سر گذاشته ام.
امیدوارم با تلاش روزانه ای که انجام می دهم بتوانم یکی از مدرسان رسمی جهانی باشم و به صنعت نرم افزار کشور کمک شایانی بدهم.

برای اطلاع از آخرین آمار تعداد مدرسان رسمی اسکرام در دنیا به آدرس زیر در سایت Scrum.org مراجعه فرمایید:
https://www.scrum.org/find-trainers

برای اطلاع از آخرین آمار تعداد دارندگان مدارک اسکرام به آدرس زیر در سایت Scrum.org مراجعه فرمایید:
https://www.scrum.org/professional-scrum-certifications/count

این سرویس برای چه کسانی است؟

 • این سرویس فقط برای تیم ها و سازمانها ارائه می شود و افراد بصورت تنها و انفرادی نمی توانند در آن شرکت کنند.
 • اعضای تیم بر اساس نقشهای اسکرام تعیین می شوند یعنی مالک محصول، تیم دولوپ و اسکرام مستر.
 • حداقل تعداد اعضای تیم ۳ نفر و حداکثر ۱۱ نفر با درنظر گرفتن هر سه نقش تیم اسکرام می باشد.
 • سرویس موردنظر چنانچه توسط یک سازمان سفارش داده شود فقط به یک تیم آن سازمان ارائه می شود.
 • تمام اعضای تیم بایستی بصورت تمام وقت روی یک پروژه که خودشان معرفی می کنند کار کنند.
 • تمرین ها طی دوره کوچینگ روی پروژه واقعی خود تیمها انجام می شود تا اعضای تیم اثر تمرینات را روی کسب و کار واقعی و روزانه خود ببینند.

روشهای ارائه سرویس

دو روش برای ارائه سرویس کوچینگ یک ماهه اسکرام تعریف شده است:

۱- ارائه سرویس در محل متقاضی:
 • در این حالت مربی فقط یک متقاضی را برای آن ماه پذیرش می کند و تمام وقت خود را برای آن تیم مصرف می نماید.
 • در این روش متقاضی یک پروژه واقعی خود را برای کار در دوره کوچینگ معرفی می کند.
 • متقاضی یک تیم تمام وقت به تعداد اعضای حداقل ۳ و حداکثر ۱۱ نفر را برای کار روی پروژه اعلامی خود طی دوره کوچینگ، معرفی می نماید.
 • متقاضی محلی را برای نشستن مربی در محل دفتر خود تعیین و در اختیار مربی قرار می دهد.
 • متقاضی یک نفر نماینده برای انجام هماهنگیهای لازم طی دوره کوچینگ را به مربی معرفی می نماید.
 • بدیهیست با توجه به ارائه خدمات فقط به یک تیم، هزینه این روش از روش دوم بیشتر است.

۲- ارائه سرویس در محل مدرسه اسکرام:
 • در این حالت خدمات بصورت همزمان حداکثر به دو تیم مجزا ارائه می شود.
 • تیم ها کل یک ماه دوره کوچینگ را بصورت تمام وقت در محل مدرسه اسکرام خواهند بود.
 • تعداد اعضای هر تیم حداقل ۳ نفر و حداکثر ۱۱ نفر می باشد.
 • تیم ها باید دسترسی راه دور به سورس کدهای پروژه واقعی خود را ایجاد کنند تا بتوانند در محل مدرسه اسکرام روی پروژه معرفی شده خود کار کنند.
 • آموزش های دوره کوچینگ بصورت مشترک به دو تیم ارائه می شود.
 • حضور همزمان دو تیم در یک محل باعث ایجاد سینرژی و میزان بیشتری از درس آموخته ها برای طرفین می گردد.
 • در محل مدرسه اسکرام ناهار به شرکت کنندگان ارائه نمی شود لیکن مواردی از قبیل چای، آب جوش و مختصری مخلفات میان وعده ارائه می شود.
 • هر تیم یک نفر نماینده برای انجام هماهنگیهای لازم طی دوره کوچینگ را به مربی معرفی می نماید.
 • با توجه به اینکه در این روش بصورت همزمان خدمات به دو تیم ارائه می شود هزینه آن نسبت به روش اول برای هر تیم کمتر است.

نحوه پذیرش

تیم ها و سازمانهایی که تمایل به استفاده از این سرویس دارند از طریق ایمیل اعلام شده در قسمت اطلاعات تماس، بایستی تقاضای خود را ارسال کنند. سپس جلسه ای از راه دور (حدود یک ساعت) از طریق اسکایپ برگزار می شود تا شرایط متقاضی از ابعاد مختلف و آمادگی آنان برای دریافت سرویس کوچینگ بررسی گردد. در انتهای جلسه جوانب مختلف کار توضیح داده می شود و تیم مذکور در صورت دارا بودن همه شرایط پذیرش میگردد. پذیرش نهایی پس از جلسه مصاحبه حداکثر ظرف یک هفته به متقاضیان اعلام میگردد. با توجه به محدودیت ظرفیت مربی، در هر ماه حداکثر می توان به دو تیم خدمات کوچینگ ارائه نمود. لذا در صورت تقاضای بیش از ظرفیت، پذیرش بر اساس نتیجه مصاحبه و به ترتیب تاریخ تقاضای متقاضیان انجام میگردد. و ارائه خدمات به متقاضیان جدیدتر به ماههای آتی موکول می شود.

اطلاعات تماس با ما

برای ارسال تقاضا لطفا ایمیل تقاضای خود را به مدرسه اسکرام به آدرس زیر ارسال نمایید.
info@scrumschool.ir
همچنین تمایل خود را برای داشتن این سرویس می توانید از طریق پیش ثبت نام در سایت ایوند نیز اعلام فرمایید.
https://evand.com/events/scrum-coaching
در صورت وجود هر گونه سوال لطفا به شماره واتساپ زیر پیام بفرستید:
پشتیبانی سریع (واتساپ) ۰۰۹۸۹۱۲۰۳۷۵۱۵۶

سوالات متداول

این سرویس در نوع خود گران است. لذا در صورتیکه به معنای واقعی می خواهید روی تیمهای خود سرمایه گذاری کنید از این سرویس استفاده کنید. پذیرش تیمها بعد از مصاحبه صورت می پذیرد و در آن مقطع هزینه آن اعلام می شود.
پرداخت هزینه سرویس در دو مقطع اتفاق می افتد. نصف مبلغ دو هفته پس از شروع دوره کوچینگ و نصف دیگر در انتهای دوره کوچینگ.
پرداخت نصف مبلغ بصورت چک امکانپذیر است که با توافق طرفین تاریخ چک تعیین می شود.
هزینه ارائه سرویس در محل متقاضی حدود چهل درصد از هزینه ارائه سرویس در محل مدرسه اسکرام بیشتر است.
بله. ما همیشه حامی تیمهای استارتاپی هستیم و قطعا برای آنها تخفیف لحاظ خواهیم کرد.
سرویس کوچینگ بصورت تمام وقت است و افراد باید مثل سایر روزهای کاری از صبح اول وقت تا پایان وقت اداری در محل کار حاضر باشند. اگر از سرویس در محل مدرسه اسکرام استفاده گردد ساعت کار ۹ تا ۱۷ می باشد. اعضای تیم ترجیحا طوری برنامه ریزی کنند تا طی این یک ماه نیازمند مرخصی نباشند مگر در مواقع واقعا ضروری.
مربی همه روزهای کاری طبق شروع و پایان وقت اداری در کنار تیم خواهد بود. لیکن تنها یک روز کاری در هفته در تیم حضور نخواهد داشت. (این روز بصورت پیش فرض دوشنبه ها می باشد)
همانطور که گفته شد تعداد اعضا بر اساس نقشهای اسکرام تعیین شده است یعنی اگر یک تیم برای همه نقشها حداکثر نفرات را داشته باشد جمع آنها می شود ۱۱ نفر یعنی یک نفر مالک محصول یک نفر اسکرام مستر و نه نفر تیم توسعه.
تیم حداقل باید ۳ نفر باشد تا معنی تیم را بدهد و بتواند با ارائه مهارتهای مختلف خلق محصول کند. آنها می توانند توامان نقشهای مختلف از جمله مالک محصول، اسکرام مستر و دولوپری را به عهده بگیرند.
با توجه به اینکه مربی و اعضای تیم یک ماه بصورت فشرده و از نزدیک با یکدیگر کار خواهند کرد ارتباط مستحکمی بین آنها شکل میگیرد و لذا حق دارند تا هر زمان پس از دوره کوچینگ سوالی داشتند با مربی مطرح کنند. لیکن برای شفاف بودن بصورت رسمی سه ماه پشتیبانی از راه دور پس از دوره کوچینگ جز خدمات این سرویس است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *