مریم غفوری

maryam-ghafoori-Badges

دارای گواهینامه های حرفه ای اسکرام از موسسه Scrum.org آمریکا

PSM I, PSPO I, SPS

پروفایل در Scrum.org:
لینکدین:

ماموریت و بیوگرافی

فارغ التحصیل مهندسی کامپیوتر و مدیریت فناوری اطلاعات هستند. بیش از ۱۰ سال است که در حوزه IT و مشخصاً تولید محصولات نرم افزاری فعالیت می‌کنند. سابقه فعالیت ایشان به مدیریت برنامه ریزی، مدیریت پروژه، مالکیت محصول و اجایل کوچینگ بر می‌گردد.
در حال حاضر در حوزه های اجایل فاندامنتال و مدیریت محصول چابک، دوره های سازمانی و عمومی برگزار می کنند. علاوه بر آن به چابک سازی تیمها و کسب و کارهای مختلف کمک می کنند.
اعتقاد ایشان بر این است که بستری که توسط مفاهیم اجایل در تیم‌های نرم افزاری ایجاد می‌شود، موجب خلق ارزش بیشتر هم برای افراد حاضر در تیم‌ها و هم برای مشتریان سازمان‌ها می‌گردد. از این رو مشتاقانه در حال آموزش و اشاعه این مفاهیم به دنیای نرم افزار هستند.
لازم به ذکر است ایشان در سطح حرفه ای از سمت فدراسیون بین المللی کوچینگ تایید صلاحیت شده اند و از اصول تخصصی کوچینگ در راهبری تیمها استفاده می کنند.

گواهینامه های مدرس از موسسه SCRUM.ORG آمریکا

m-ghafoori-psm-i
m-ghafoori-pspo-i
m-ghafoori-sps

سایر گواهینامه های مدرس

Maryam-Ghafouri-ICF

دوره های آموزشی مدرس