مهدی فکور

مهدی فکور

دارای گواهینامه های حرفه ای اسکرام از موسسه Scrum.org آمریکا

PSM II, PSM I, PSD I, PSPO I, SPS, PSK I, PAL I, PAL-EBM, PSU I

پروفایل در Scrum.org:
لینکدین:

ماموریت و بیوگرافی

از سال 1386 وارد دنیای نرم افزار و برنامه نویسی شدند. با توجه به علاقمندی به تجزیه و تحلیل سیستم وارد این حوزه شده و با متدولوژی های رایج آن زمان نظیر RUP مشغول به کار شدند. با توجه به وابستگی کار تجزیه و تحلیل به دیتا، به کسب تجربه و کار در دامنه داده ها و انواع سیستم های مدیریت داده پرداختند. با نگاهی به تجربیات خود و جستجو در علل شکست پروژه های نرم افزاری، در سال 1392 با حوزه اجایل و چارچوب اسکرام آشنا شدند و ار آن زمان تا کنون در کنار تیم های نرم افزاری به عنوان اسکرام مستر مشغول به کار هستند.
همواره در پی یادگیری و کسب دانش در حوزه اجایل و اسکرام بوده و سعی در خلق تجربیات جدید در تیم ها و شرکت ها دارند.

گواهینامه های مدرس از موسسه SCRUM.ORG آمریکا

Mehdi-Fakoor-PSPO-I
Mehdi-Fakoor-PSM-I
مهدی فکور
Mehdi-Fakoor-PSK-I
Mehdi-Fakoor-SPS
Mehdi-Fakoor-PSD-I
Mehdi-Fakour-PSU-I
Mehdi-Fakour-PAL-E
Mehdi-Fakoor-PAL I

دوره های آموزشی مدرس