Uncategorized

اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) ، نرخ بازگشت سرمایه – قسمت سوم

منتشر شده در
اجایل مارکتینگ - بازاریابی چابک

نرخ بازگشت سرمایۀ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) نویسنده :  Andrea Fryrear ترجمه و تالیف ( با اندکی تغییرات ) : آیدین افشار این مقاله با اجازه و هماهنگی نویسنده ترجمه و منتشر می شود . لینک مقاله اصلی : https://www.agilesherpas.com/agile-marketing-training-roi/ لینک قسمت اول مقاله لینک قسمت دوم مقاله چگونه فلسفۀ اجایل ( چابک […]

نویسنده:

Uncategorized

تقاضای دواپس

منتشر شده در
DevOps wanted

برای داشتن دید بهتر نسبت به درک و دانش مردم در مورد یک مسئله، کافیست به شبکه های اجتماعی رجوع کنید. این پیام از سوی یک شرکت برای جذب یک رهبر دواپس من را در مورد درک و فهم بازار در مورد دواپس به فکر فرو برد. اما آیا واقعا دواپس با چنین نقشی در […]

نویسنده:

Uncategorized

اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) ، نرخ بازگشت سرمایه – قسمت دوم

منتشر شده در
اجایل مارکتینگ - بازاریابی چابک

نرخ بازگشت سرمایۀ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) نویسنده :  Andrea Fryrear ترجمه و تالیف ( با اندکی تغییرات ) : آیدین افشار این مقاله با اجازه و هماهنگی نویسنده ترجمه و منتشر می شود . لینک مقاله اصلی : https://www.agilesherpas.com/agile-marketing-training-roi/ لینک قسمت اول مقاله هزینه بالای خروج کارکنان مطابق گزارشی از مرکز پیشرفت […]

نویسنده:

Uncategorized

اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) ، نرخ بازگشت سرمایه – قسمت اول

منتشر شده در
اجایل مارکتینگ - بازاریابی چابک

نرخ بازگشت سرمایۀ اجایل مارکتینگ ( بازاریابی چابک ) نویسنده :  Andrea Fryrear ترجمه و تالیف ( با اندکی تغییرات ) : آیدین افشار این مقاله با اجازه و هماهنگی نویسنده ترجمه و منتشر می شود . لینک مقاله اصلی : https://www.agilesherpas.com/agile-marketing-training-roi/   همانند یک اسموتی خوشمزه ، اجایل مارکتینگ ، یک بسته ویژه از […]

نویسنده:

Uncategorized

امنیت روانی و ارزش های اسکرام برای تیم های با عملکرد عالی

منتشر شده در
ارزش های اسکرام

امنیت روانی و ارزش های اسکرام برای تیم های با عملکرد عالی نویسنده : Jay Rahman ( www.fractalsystems.co.uk ) – تاریخ انتشار ۱۹ می ۲۰۲۰ ترجمه و تالیف ( با اندکی تغییرات ) : آیدین افشار این مقاله با اجازه و هماهنگی نویسنده ترجمه و منتشر می شود . لینک مقاله اصلی : https://www.scrum.org/resources/blog/psychological-safety-and-scrum-values-high-performing-teams چند […]

نویسنده:

Uncategorized

ویدئو بلاگ: خیلی ساده – اسکرام چیست؟

منتشر شده در
اسکرام چیست؟

راستی واقعا اسکرام چیست؟ این سوال شاید برای خیلی از افراد پیش آمده باشد که اسکرام چیست؟ در واقع اسکرام چارچوبی است برای کار تیمی موثر جهت تولید و تحویل مستمر محصولات پیچیده از قبیل پروژه های نرم افزاری، مارکتینگ، تحقیق و توسعه، آموزش، بهداشت و درمان و … . ولی با توجه به چارچوب […]

نویسنده: