باشگاه پیشرفت

(اینجا جایی است که افراد با کمک مدرسه اسکرام و توانمند شدن در آزمونهای موسسه Scrum.org آمریکا شرکت و بر اساس دسته بندی زیر مسیر پیشرفت حرفه ای خود در دنیای اسکرام را طی می کنند)

اعضاء طلایی
(دارای حداقل چهار گواهینامه از Scrum.org)

مهدی فکور
مهدی فکور
PSM II, PSM I, PSPO I, PSD I, SPS
PSK I, PAL I, PAL-EBM, PSU I

مدرس مدرسه اسکرام
محمد اسماعیل پدران
محمد اسماعیل پدران
PSM II, PSM I, PSPO I, PSD I
PSK I, PSU I, PAL I

مدرس مدرسه اسکرام
سید مهدی حسینی
سید مهدی حسینی
PSM III, PSM II, PSM I, PSD I
PSPO I, PSPO II, SPS, PAL I, PSK I

مدرس مدرسه اسکرام
کسری طوفانی
کسری طوفانی
PSM II, PSM I, PSD I, PSPO I
مدرس مدرسه اسکرام
احمد محمدحسینی
احمد محمدحسینی
PSM I, PSM II, PSPO I, PSPO II, SSM 5.1, TKP, KSD, ACCICF
مدرس مدرسه اسکرام
داوود آقایی
داوود آقایی
PSM II, PSM I, PSPO I, SPS

اعضاء نقره ای
(دارای دو یا سه گواهینامه از Scrum.org)

صباح الدین وجدی
صباح الدین وجدی
PSM I, PSPO I
یاسر حسن پور width=
یاسر حسن پور
PSM I, PSPO I
آزاده باقری
آزاده باقری
PSM I, PSM II, PSPO I
پوران قائدی
پوران قائدی
PSM I, PSM II, PSPO I
کتایون خدایی
کتایون خدایی
PSM I, PSM II
امیرحسین بزرگ کیان
امیرحسین بزرگ کیان
PSM I, SSM, PSM II
رویا دسترنج
رویا دسترنج
PSM I, PSM II, PSPO I
امیر دوراندیش یزدی
امیر دوراندیش یزدی
PSM I, PSM II
حسین کاظمی
حسین کاظمی
PSM I, PSM II, PSPO I
پدرام کشاورزی
پدرام کشاورزی
PSM I, PSPO I, PSM II
تهمینه قبادی
تهمینه قبادی
PSM I, PSPO I
فاطمه عرفانیان
فاطمه عرفانیان
PSM I, PSPO I
فرشته میرحسینی
فرشته میرحسینی
PSM I, PSPO I
فاطیما مروتی
فاطیما مروتی
PSM I, PSPO I, SPS
علی لواسانی
علی لواسانی
PSM I, PSPO I, SPS
مریم غفوری
مریم غفوری
PSM I, PSPO I, SPS
مدرس مدرسه اسکرام
سهیل سعادتی
سهیل سعادتی
PSM I, PSPO I

اعضاء برنزی
(دارای یک گواهینامه از Scrum.org)

محدثه بهلولی width=
محدثه بهلولی
PSM I
مزدک عبایی width=
مزدک عبایی
PSM I
یاسمن ارفعی width=
یاسمن ارفعی
PSM I
فائزه حسینی width=
فائزه حسینی
PSM I
مهسا طاهری width=
مهسا طاهری
PSM I
مژگان بهمدی width=
مژگان بهمدی
PSM I
حجت الله آهنگری کیاسری
حجت الله آهنگری کیاسری
PSM I
امیرحسین امامی
امیرحسین امامی
PSM I
حانیه ملایی
حانیه ملایی
PSM I
زهره ورکیانی
زهره ورکیانی
PSM I
فرنوش نعمتی
فرنوش نعمتی
PSM I
مهدیس مولایی
مهدیس مولایی
PSM I
حامد قاسمی
حامد قاسمی
PSM I,PSPO I
محمدرضا مرادی
محمدرضا مرادی
PSM I
سارا فهرستی
سارا فهرستی
PSM I
مسعود بدرمیران
مسعود بدرمیران
PSM I
فاطمه کدخدازاده
فاطمه کدخدازاده
PSM I
وفا حمید
وفا حمید
PSM I
حسین امینی مجد
حسین امینی مجد
PSM I
مهرناز یوسفی
مهرناز یوسفی
PSM I
محمدعلی یاسری پور
محمدعلی یاسری پور
PSM I
ماندانا نوری
ماندانا نوری
PSM I
مریم اطهری
مریم اطهری
PSM I
سید مهدی جلالی
سید مهدی جلالی
PSM I
منصور نورعلی آهاری
منصور نورعلی آهاری
PSM I
بهار رکاب ساز
بهار رکاب ساز
PSM I
علیرضا سادات گوشه
علیرضا سادات گوشه
PSM I
نگین فرقانی
نگین فرقانی
PSM I
یاسمن یقینی
یاسمن یقینی
PSM I
شهین زندی
شهین زندی
PSM I
مجتبی بابایی
مجتبی بابایی
PSM I
الناز اسدی فرد
الناز اسدی فرد
PSM I
نریمان درافشان
نریمان درافشان
PSM I
سید فرید فرنیا
سید فرید فرنیا
PSM I
مهدیس شاه محمد
مهدیس شاه محمد
PSM I
زلیخا توماج نیا
زلیخا توماج نیا
PSM I
نرجس جزایری
نرجس جزایری
PSM I
محمد احسان شیشه بر
محمد احسان شیشه بر
PSM I
راحیل فاضل
راحیل فاضل
PSM I
عاطفه صفری
عاطفه صفری
PSM I
آیدین افشار
آیدین افشار
PSM I
مینا خوشه چین
مینا خوشه چین
PSM I
شهرزاد مقیمی
شهرزاد مقیمی
PSM I
سید یاسر سجادی
سید یاسر سجادی
PSM I
سعید خورشیدی
سعید خورشیدی
PSM I
نازنین علم دوست
نازنین علم دوست
PSM I
ساسان یاوری
ساسان یاوری
PSPO I
ایمان محمودی نسب
ایمان محمودی نسب
PSD I