باشگاه پیشرفت

(اینجا جایی است که افراد با کمک مدرسه اسکرام و توانمند شدن در آزمونهای موسسه Scrum.org آمریکا شرکت و بر اساس دسته بندی زیر مسیر پیشرفت حرفه ای خود در دنیای اسکرام را طی می کنند)

اعضاء طلایی
(اعضای دارای حداقل چهار گواهینامه از Scrum.org)

داوود آقایی
داوود آقایی
PSM II, PSM I, PSPO I, SPS
مهدی فکور
مهدی فکور
PSM II, PSM I, PSPO I, PSD I, SPS
PSK I, PAL I, PAL-EBM, PSU I

مدرس مدرسه اسکرام
محمد اسماعیل پدران
محمد اسماعیل پدران
PSM II, PSM I, PSPO I, PSD I
PSK I, PSU I, PAL I

مدرس مدرسه اسکرام
سید مهدی حسینی
سید مهدی حسینی
PSM III, PSM II, PSM I, PSD I
PSPO I, PSPO II, SPS, PAL I, PSK I

مدرس مدرسه اسکرام

اعضاء نقره ای
(اعضای دارای دو یا سه گواهینامه از Scrum.org)

پدرام کشاورزی
پدرام کشاورزی
PSM I, PSPO I, PSM II
تهمینه قبادی
تهمینه قبادی
PSM I, PSPO I
کسری طوفانی
کسری طوفانی
PSM I, PSD I, PSPO I
مدرس مدرسه اسکرام
فاطمه عرفانیان
فاطمه عرفانیان
PSM I, PSPO I
فرشته میرحسینی
فرشته میرحسینی
PSM I, PSPO I
فاطیما مروتی
فاطیما مروتی
PSM I, PSPO I, SPS
علی لواسانی
علی لواسانی
PSM I, PSPO I, SPS
مریم غفوری
مریم غفوری
PSM I, PSPO I, SPS
مدرس مدرسه اسکرام
سهیل سعادتی
سهیل سعادتی
PSM I, PSPO I

اعضاء برنزی
(اعضای دارای یک گواهینامه از Scrum.org)

وفا حمید
وفا حمید
PSM I
حسین کاظمی
حسین کاظمی
PSM I
حسین امینی مجد
حسین امینی مجد
PSM I
مهرناز یوسفی
مهرناز یوسفی
PSM I
محمدعلی یاسری پور
محمدعلی یاسری پور
PSM I
ماندانا نوری
ماندانا نوری
PSM I
مریم اطهری
مریم اطهری
PSM I
کتایون خدایی
کتایون خدایی
PSM I
سید مهدی جلالی
سید مهدی جلالی
PSM I
منصور نورعلی آهاری
منصور نورعلی آهاری
PSM I
بهار رکاب ساز
بهار رکاب ساز
PSM I
علیرضا سادات گوشه
علیرضا سادات گوشه
PSM I
نگین فرقانی
نگین فرقانی
PSM I
یاسمن یقینی
یاسمن یقینی
PSM I
شهین زندی
شهین زندی
PSM I
مجتبی بابایی
مجتبی بابایی
PSM I
ایران قائدی
ایران قائدی
PSM I
الناز اسدی فرد
الناز اسدی فرد
PSM I
نریمان درافشان
نریمان درافشان
PSM I
سید فرید فرنیا
سید فرید فرنیا
PSM I
مهدیس شاه محمد
مهدیس شاه محمد
PSM I
زلیخا توماج نیا
زلیخا توماج نیا
PSM I
نرجس جزایری
نرجس جزایری
PSM I
محمد احسان شیشه بر
محمد احسان شیشه بر
PSM I
راحیل فاضل
راحیل فاضل
PSM I
عاطفه صفری
عاطفه صفری
PSM I
آیدین افشار
آیدین افشار
PSM I
مینا خوشه چین
مینا خوشه چین
PSM I
شهرزاد مقیمی
شهرزاد مقیمی
PSM I
سید یاسر سجادی
سید یاسر سجادی
PSM I
سعید خورشیدی
سعید خورشیدی
PSM I
نازنین علم دوست
نازنین علم دوست
PSM I
ساسان یاوری
ساسان یاوری
PSPO I
ایمان محمودی نسب
ایمان محمودی نسب
PSD I