نمایش 1–6 از 7 نتیجه

دوره سازمانی بکارگیری موثر کانبان در اسکرام

سازمانی
بدون امتیاز 0 رای
در این دوره یاد می گیرید که چگونه جریان کاری تیم های اسکرام را به کمک کانبان بهینه سازی کنید.
16 ساعت طی 2 روز
رایگان!

دوره سازمانی رهبری اجایل

سازمانی
بدون امتیاز 0 رای
در این دوره یاد می گیرید که چگونه در دنیای پر از تغییر برای تیم ها و سازمان رهبری کنید.
14 ساعت طی 2 روز
رایگان!

دوره سازمانی مهندسی نیازمندیها در دنیای اجایل

سازمانی
بدون امتیاز 0 رای
در این دوره یاد می گیرید که چگونه نیازمندیها و فیچرها را برای پیاده سازی و توسعه آماده کنید.
8 ساعت طی 1 روز
رایگان!

دوره سازمانی مالک محصول اسکرام

سازمانی
بدون امتیاز 0 رای
در این دوره یاد می گیرید که چگونه در یک تیم اسکرام نقش مالک محصول را بخوبی ایفا کنید.
16 ساعت طی 2 روز
رایگان!

دوره سازمانی دولوپری اسکرام

سازمانی
بدون امتیاز 0 رای
در این دوره یاد می گیرید که چگونه در یک تیم اسکرام نقش دولوپری را بخوبی ایفا کنید.
16 ساعت طی 2 روز
رایگان!

دوره سازمانی بکارگیری موثر اسکرام

سازمانی
بدون امتیاز 0 رای
در این دوره یاد می گیرید که چگونه از قوانین چارچوب اسکرام در دنیای واقعی استفاده کنید.
16 ساعت طی 2 روز
رایگان!