نمایش 1–6 از 7 نتیجه

دوره آموزشی حضوری بکارگیری موثر اسکرام

حضوری
بدون امتیاز 0 رای
در این دوره حضوری یاد می گیرید که چگونه از قوانین چارچوب اسکرام در دنیای واقعی استفاده کنید.
16 ساعت
1,700,000 تومان

دوره سازمانی بکارگیری موثر کانبان در اسکرام

سازمانی
بدون امتیاز 0 رای
در این دوره یاد می گیرید که چگونه جریان کاری تیم های اسکرام را به کمک کانبان بهینه سازی کنید.
16 ساعت طی 2 روز
رایگان!

دوره سازمانی رهبری اجایل

سازمانی
بدون امتیاز 0 رای
در این دوره یاد می گیرید که چگونه در دنیای پر از تغییر برای تیم ها و سازمان رهبری کنید.
14 ساعت طی 2 روز
رایگان!

دوره سازمانی مهندسی نیازمندیها در دنیای اجایل

سازمانی
بدون امتیاز 0 رای
در این دوره یاد می گیرید که چگونه نیازمندیها و فیچرها را برای پیاده سازی و توسعه آماده کنید.
8 ساعت طی 1 روز
رایگان!

دوره سازمانی مالک محصول اسکرام

سازمانی
بدون امتیاز 0 رای
در این دوره یاد می گیرید که چگونه در یک تیم اسکرام نقش مالک محصول را بخوبی ایفا کنید.
16 ساعت طی 2 روز
رایگان!

دوره سازمانی دولوپری اسکرام

سازمانی
بدون امتیاز 0 رای
در این دوره یاد می گیرید که چگونه در یک تیم اسکرام نقش دولوپری را بخوبی ایفا کنید.
16 ساعت طی 2 روز
رایگان!