آموزش رایگان
۱۰ مورد از مهمترین برتری های فنی تیم های نرم افزاری

"۱۹ دقیقه ویدئوی آموزشی"
مدرس: کسری طوفانی

"برتری فنی"، عبارتی که تفسیرهای مختلفی در زمینه های گوناگون دارد. اما در دنیای اجایل می توان گفت که یک فرهنگ است. به شکل خیلی ساده برتری فنی را می توان اینگونه بیان کرد: "سریعتر محصول بهتری تولید کنید."

انعطاف پذیری واقعی (چابکی) زمانی به واقعیت می پیوندند که بتوانید به راحتی، سریع و انعطاف پذیر محصول را تغییر دهید. از این نظر:
"چابکی سازمانی تا حد زیادی وابسته به چابکی فنی است"
به عبارت دیگر، هنگامی که در یافتن مشکلات و ایرادات محصول خود کند هستید، دیگر مهم نیست که چگونه تیم های خود را تشکیل می دهید، سازمان خود را مدیریت و یا از چه چارچوبی استفاده می کنید. نتیجه واقعی این است که در پاسخ دادن به تغییرات کند خواهید بود. خوشبختانه روش های فنی مختلفی وجود دارد که به تیمها کمک می کنند تا کار خود را با کیفیت بالا و به شکلی انعطاف پذیر انجام دهند.

نکته اینجاست که شما می توانید این "برتری های فنی" را نداشته باشید و حتی از آنها بی اطلاع باشید.اما متاسفانه دو خبر بد برای شما وجود دارد:
۱. شانس همکاری در تیم ها و پروژه های بزرگ را از دست می دهید.
۲. بین متخصص بودن و متوسط بودن گزینه دوم را انتخاب کرده اید.


“Continuous attention to technical excellence and good design enhances agility.”

توجه مداوم به برتری فنی و طراحی خوب، چابکی را بهبود می بخشد. (یکی از اصول ۱۲ گانه مانیفست چابک)