Uncategorized

اجایل چه مشکلاتی را حل می کند؟

منتشر شده در
اجایل چه مشکلاتی را حل می کند؟

از بین بردن امید هدف اصلی اجایل است. ما از اجایل استفاده می کنیم تا امید را از بین ببریم قبل از آنکه امید پروژه را نابود کند. متدولوژی‌های اجایل بسیار محبوب هستند. چون در ظاهر ساده به نظر می‌رسند و البته اگر درست استفاده شوند بسیار اثر بخش خواهند بود. بسیاری از تیم‌ها و […]

Uncategorized

فضای کاری تیم های اجایل چگونه است؟

منتشر شده در
فضای کاری تیم های اجایل چگونه است؟

Extreme Programming یا به اختصار XP یکی از محبوب‌ترین و مهمترین متدولوژی‌های اجایل است. افرادی که در توسعه XP نقش داشتند، در اثر کار با انواع مختلفی از متدولوژی‌ها به این نتیجه رسیده بودند که متدولوژی تاثیر زیادی در موفقیت یا شکست یک پروژه نرم افزاری ندارد. به همین دلیل پیشنهاد دادند که به جای […]